Platforma powstała w ramach projektu „Rozwój wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku” realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Białystok. Jej cel to edukacja wolontariuszy i pracowników Schroniska w zakresie socjalizacji i pomocy w układaniu psów.

Socjalizacja, habituacja i szkolenie psów przebywających w Schronisku są niezbędne, ponieważ efekt tych działań wpływa na ilość adopcji zwierząt. Aby zwiększyć szanse na znalezienie nowych domów, nie tylko pracownicy Schroniska, ale także wolontariusze muszą być zaangażowani w proces szkolenia psów. Zamieszczone tu materiały video stanowią podstawę do pracy z czworonogami ze Schroniska. Zapoznanie się z nimi a następnie stosowanie proponowanych komend pozwoli na ujednolicenie sposobu pracy z psami, co jest niezwykle istotne dla szybkości uczenia się zwierzęcia szkolonego przez kilka osób równocześnie.

Zapraszamy do oglądania nagrań życząc samych udanych adopcji.